Téma: Bludov - místo pro maminky s dětmi?

Komise kulturní, mládeže a sportu se obrací na všechny bludovské maminky s malými dětmi s prosbou o spolupráci.
Na své poslední schůzi v září jsme diskutovali o tom, co by se dalo v Bludově právě pro vás zlepšit. Rádi bychom zpracovali koncepci, v níž navrhneme zlepšení situace naší obce v přístupu k maminkám s malými dětmi. Koncepci předáme radě obce, aby ji mohla vzít v potaz při sestavování rozpočtu na rok 2010 a pro další roky. Jistě, asi se nepodaří hned udělat všechno, co spolu s vámi navrhneme. Může ale jít o pohled, který si jistě rada a zastupitelstvo nedovolí jen tak odbít mávnutím ruky.
Problémy, které pozorujeme, jsme shrnuli do pěti oblastí:
Chodníky – cílovým stavem je, aby všechny byly bezbariérové, aby se na ně dalo najíždět a z nich sjíždět s kočárkem bez problémů (příp. i s invalidním vozíkem). OÚ by měl udělat revizi stávajícího stavu a postupně začít odstraňovat bariéry.
Činnost Mateřského centra. V Bludově takové centrum existuje, ptáme se proto maminek: má být dál v Kulturním domě, nebo by bylo vhodné jednat o jiné prostoře; jak by mělo být vybaveno; stačí se scházet jednou za týden; uvítali byste i jiný čas, než dopoledne; atd.?
Organizace burzy dětského oblečení a vybavení – možnost nabídnout vlastní už nepotřebné dětské oblečení a vybavení, stejně jako možnost toto odkoupit.
Organizace sbírky už nepotřebných hraček – její následné předání dětským domovům apod.
Organizace cvičení pro maminky s dětmi. Byl by o to zájem?
Jistě to nejsou jediné oblasti, které stojí za to zlepšovat. Proto se na Vás obracíme s žádostí o další náměty. Vaše připomínky chceme vzít v potaz při sepsání materiálu na naší prosincové schůzi. Proto prosíme, abyste nám své návrhy a připomínky poslali do 30. listopadu 2009, a to buď emailem na adresu: balik@bludov.cz, nebo příspěvkem právě zde, na diskusním fóru.

Stanislav Balík ml.
předseda komise