1

Téma: Sčítání lidu

Přiložený článek jsem poslal do Bludovanu, ale k otištění nedošlo (záměrně?).
Proto alespoň pro těch pár jednotlivců, kteří se zde občas objeví...

Sčítání lidu - národnost
Opět po deseti letech budeme mít možnost uvést moravskou národnost. V roce 1991
se k moravské národnosti přihlásilo 1 362 313 občanů České republiky (roku 2001
však už jen 380 474). Přihlášením se k moravské národnosti chceme vzdát hold a
dík generacím předků, kteří v průběhu existence svébytné Moravy vytvořili
kulturní dědictví nesmírné hodnoty. Tímto projevem také hodláme dát najevo
ostatním spoluobčanům i celé Evropě svou vůli, že nechceme nechat Moravu
upadnout v zapomnění.
Více na www.zamoravu.eu nebo www.scitanilidu.eu

Re: Sčítání lidu

Vážený pane (paní?) TSK,
na jakou adresu a kdy jste poslal přiložený článek do Bludovanu?
Rozhodně nedošlo k záměrnému vyřazení, vůbec jsem jej neviděl.
Stanislav Balík, předseda redakční rady Bludovanu

3

Re: Sčítání lidu

Vycházel jsem z adresy redakce uvedené na konci Bludovanu - Kulturní dům Bludov, 789 61 Bludov, e-mail: kulturni.dum@bludov.cz

Re: Sčítání lidu

Díky za odpověď, vše hned prověřím.
Stanislav Balík

Re: Sčítání lidu

Podle paní Mgr. Divišové, vedoucí kulturního domu, žádný mail s tímto obsahem na uvedenou adresu nepřišel. Bohužel.

6

Re: Sčítání lidu

Alespoň díky za reakce. Kopii s tehdejším datem přeposílám na univerzitní mail - balik@fss.muni.cz

7

Re: Sčítání lidu

Bude nějaké resumé, jak to s tím mailem bylo?

Re: Sčítání lidu

Je to uvedeno v mé odpovědi z 8.3.2011 - na adrese kulturního domu se žádný podobný příspěvek nenašel. Nechci pátrat po tom, zda se ztratil někde v systému, vrátil jako nedoručený či zda byl omylem přehlédnut.
Nicméně v minulém Bludovanu jste si mohl přečíst reakci na tuto situaci - zřízení nové adresy bludovan@bludov.cz. Ta vedle toho, že archivuje všechny zaslané příspěvky, rovněž automaticky přeposílá kopie těchto příspěvků vedoucí kulturního domu (která je předává spolu s jinak odevzdanými příspěvky do typografického studia) a předsedovi redakční rady (který posléze před vytištěním Bludovanu kontroluje, zda se v něm všechny takto zaslané příspěvky objeví). Nově tak je tedy nastaven mechanismus kontroly.

9

Re: Sčítání lidu

Díky za informaci, teď už snad zprávy přestanou záhadně mizet.