1

Téma: Místní rozhlas

V ulici Stará není vůbec slyšet místní rozhlas už mnoho roků,proto bych uvítal všechna hlášení dávat na internetové stránky.Jinak zřízení místní WiFi sítě by bylo výborné,umožnilo by to lepší informovanost občanů.

Re: Místní rozhlas

Na úřední desku již jistý čas pracovníci OU, hlášení místním rozhlasem vkládali. Proto jsem vznesl dotaz na příslušného pracovníka a vzhledem k tomu, že pan starosta již v květnu minulého roku s tímto souhlasil, předpokládám, že se na úřední desce hlášení opět začnou objevovat.

3

Re: Místní rozhlas

Už něco udělejte s informačními kanály.Místní rozhlas v naší ulici(Stará)neslyšíme,na internet jeho relace nedáváte.Tak na příklad hodiny svozu odpadů dnes nevím.Nikde jsem to nezjistil.Doufám,že nechcete,aby každý telefonoval na OU kvůli takovým maličkostem.